24.03.2017

I Hospitalsenheden Vest er der blevet kigget på de forskellige mødefora, herunder HUS Med-udvalgene. HMU har besluttet på et møde den 7. februar 2017, at HUS-medudvalgene skal nedlægges.

Fremadrettet vil punkter, der normalt bliver behandlet på HUS-medudvalgene, blive behandlet i andre mødefora, herunder HMU, lokale Medudvalg samt direkte henvendelse til Driftsafdelingen.

I HUS Med-udvalgene for Lemvig, Herning og Holstebro bevirker dette, at de planlagte møder aflyses.

Da vi har mange eksterne lejere i Ringkøbing, vil møderne blive erstattet af et fyraftensmøde på ½ time / kvartal, hvor Driftsafdelingen vil være repræsenteret ved servicelederen eller driftschefen samt Inger Iversen.

Dette bevirker, at de planlagte møder aflyses, og der vil blive indkaldt til fyraftensmøder i Ringkøbing.

Fra Hospitalsledelsen vil vi gerne takke for indsatsen i HUS Med-udvalgene igennem mange år.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte formand for HMU, hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, næstformand for HMU og FTR, lægesekretær Cristina Hedegaard Kildevang på tlf. 7843 7824 og driftschef Jens Peter Østergaard på tlf. 2222 8971.