24.03.2017

Efterlevelse af den infektionshygiejniske instruks om brug af arbejdsdragt har været drøftet på kvalitetsrådsmøde i uge 8, og der opfordres til, at vi i fællesskab sætter fokus på området.

Ifølge instruksen skal arbejdsdragt benyttes, hvis man har direkte kontakt med patienter eller patienters omgivelser. Når man bærer arbejdsdragt skal langt hår være samlet, og der må ikke bæres ur eller andre håndsmykker. Der må ikke bæres lange ærmer under arbejdsdragten og kittel over privat tøj skal være lukket. Arbejdsdragten skal som minimum skiftes dagligt.

Efterlevelse af den infektionshygiejniske instruks om brug af arbejdsdragt medvirker til at afbryde smitteveje mellem patienter. Det medvirker til at minimere risikoen for, at vi tager mikroorganismer med os hjem.

Og endelig er vi med brug af arbejdsdragt rollemodeller for hinanden. For ligesom gode vaner kan smitte, gælder det samme også for også dårlige vaner.

Se i øvrigt e-Dok: Arbejdsdragt. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional retningslinje.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og hygiejnesygeplejerske Hanne Hvingelby på tlf. 7843 8705.