17.03.2017

Patienterne og de fødende i Herning og Holstebro sender Hospitalsenheden Vest til tops i oplevet tilfredshed.

De akut indlagte patienter og de fødende udtrykker samlet set mest tilfredshed i Danmark i resultatet af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Resultatet viser også, at de planlagt ambulante patienter i Herning og Holstebro er de næstmest tilfredse i Region Midtjylland.

Et af de områder, hvor patienterne og de fødende ofte udtrykker størst tilfredshed, handler om patientinvolvering, hvilket også er nøgleordet for årets højdespringer i tilfredshed på hospitalet, Medicinsk Afdeling. Både patienterne og deres pårørende udtrykker høj tilfredshed med mulighederne for patientinvolvering på afdelingen.

Årsagen til den høje tilfredshed kan bl.a. findes i, at hele afdelingen arbejder kontinuerligt og målrettet med initiativer på området. F.eks.: patientinterviews, lokale brugerråd og uddannelse af alt nyansat plejepersonale i patient- og pårørendeinddragelse.

For 2. år i træk scorer Fødeafdelingen samlet set den højeste tilfredshed blandt landets fødesteder. Et nyt tiltag, der har givet positiv respons i årets forløb er et tilbud til nybagte forældre om at tage tidligere hjem fra barselsgangen mod at få besøg af jordemoderen indenfor 72 timer. Tilbuddet er til fødende, som har haft en ukompliceret fødsel, og 44 pct. vælger at tage imod tilbuddet, som forældrene er meget glade for og trygge ved, bl.a. fordi de kan være i tæt kontakt med Fødeafdelingen, selv om de er hjemme i vante rammer.

Vi kommer naturligvis ikke udenom, at der også i år er områder med potentiale for forbedringer. Eksempelvis er tilfredsheden gået lidt tilbage i den mindre gruppe af planlagt indlagte patienter. Patienterne i denne gruppe er bl.a. blevet mindre tilfredse med oplevelsen af ventetid ved ankomst og samarbejdet med den kommunale pleje om udskrivelse, hvilket vidner om, at vi kan gøre det bedre, selv om kontinuerligt er et stærkt fokus på at skabe forbedrede patientoplevelser på disse områder.

En mulig vej at gå kan være flere initiativer målrettet de pårørende, som ofte spiller en meget vigtig rolle som samarbejdspartner. Hospitalets overordnede brugerråd har fokus på pårørendeinvolvering som et særligt fokusområde i 2017, for det er naturligvis afgørende, at de føler sig set, hørt og lyttet til som de vigtige samarbejdspartnere, de er i patientforløbet.

I hospitalsledelsen glæder vi os over at se så flotte resultater i den årlige LUP-undersøgelse, og særligt i år vidner de om, at hospitalets kontinuerlige arbejde med patientinvolvering bærer frugt. Resultaterne er derfor et stort skulderklap til personalet på hospitalet, og roserne er hermed sendt videre til jer.

Læs mere om resultaterne fra LUP Somatik og Fødende på hospitalets hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf.7843 8520, kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710 og kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen på tlf. 7843 8704.