10.03.2017

Fra mandag 13. marts til søndag 26. marts 2017 undersøger vi i Hospitalsenheden Vest, hvordan trivslen har det blandt alle ansatte ved hjælp af TULE (trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering) og APV (arbejdspladsvurdering).

Husk derfor at tjekke din arbejdsmail mandag 13. marts, hvor du vil modtage en infomail med link til et elektronisk TULE-spørgeskema. Spørgeskemaet tager cirka 10 minutter at udfylde online. Der er svarfrist 26. marts 2017.

Afvikling af APV foregår, ligesom TULE, også mellem 13. marts og 26. marts 2017. Her vil det være din arbejdsmiljøgruppe, der tager initiativ til at bede dig om at lave en APV. Metoden til at udføre APV er valgfri og besluttes lokalt.

Din deltagelse er vigtig. Jo flere ansatte, der deltager i TULE og APV-undersøgelsen, des klarere et billede får vi i Hospitalsenheden Vest af, hvad der fungerer godt, og hvor der findes områder med udviklingspotentiale såvel på den enkelte arbejdsplads som i hele organisationen.

Der er meget mere information at hente om TULE og APV-processen i Hospitalsenheden Vest på intranettet.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, HR-konsulent Lone Krogh Hansen på tlf. 7843 86 25 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup på tlf. 7843 8617.