10.03.2017

Godt 200 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og ledere var i denne uge samlet i Aulum Fritidscenter til opstart af et nyt TRIO–projekt. Et projekt, der er store forventninger til og som nyder nysgerrig opmærksomhed fra region og andre hospitaler.

For en så massiv investering i koblingen mellem arbejdsmiljø og trivsel via fokus på kerneopgaven er ikke set magen til andre steder.

Modtagelsen i salen var en skønsom blanding af behov for mere afklaring og ønsker om at få værktøjer til at komme videre.

Grundlæggende handler TRIO-projektet om, at alle afdelinger og afsnit på hospitalet får lavet en struktur for, hvordan det traditionelle fokus på arbejdsmiljø og trivsel kan kobles på selve kerneopgaven. Konkret i form af et samarbejdsorgan, der inkluderer arbejdsmiljø og TR-repræsentanter samt funktions- og eller afdelingsledelser.

Træningsbanen er et skræddersyet og fælles kompetencegivende uddannelsesforløb over fire gange og med brug af den nært forestående trivsels- og ledelsesevaluering, kaldet TULE, som træningsbane.

Helt konkret er der fra hospitalsledelsen stillet den forventning, at TRIO-samarbejdet gives opgaven med at understøtte TULE evalueringerne til trivsel og forbedringstiltag til gavn for kernopgaven og arbejdsmiljøet på den enkelte afdeling – i dialog med afdelingsledelserne.

Læs meget mere om TRIO-projektet i artiklen på intranettet.

Fakta om TRIO-grupper

Når der tales om "TRIO-grupper", menes der de tre funktioner: arbejdsmiljørepræsentant (AMiR), funktionsleder og tillidsrepræsentant (TR).

Så TRIO–gruppen består IKKE nødvendigvis af præcis 3 personer. Der kan sagtens være en TRIO-gruppe som består af 1 funktionsleder, 1 AMiR og 2 TR'ere.

Det kan også være en TRIO- gruppe, som alene består af en funktionsleder og en AMiR (hvis der ikke findes en TR i afdelingen/afsnittet). TR-perspektivet skal så bare indtænkes på anden vis.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.