10.03.2017

Rettighederne til at registrere vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister er ændret. Det betyder, at sygeplejersker, jordemødre, sosu-assistenter og privatansatte apotekere nu kan registrere vaccinationer – og ikke kun læger.

Klinisk IT-ansvarlig i akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest Hanne Cramon er i disse uger i færd med at undervise sygeplejerskerne i Akutafdelingen i Herning om den nye arbejdsgang. Hun har udarbejdet instruks og står for implementering i Akutafdelingen.

Der er flere fordele ved de ændrede rettigheder. For det første, at det er den person, der reelt udfører vaccinationen, der også opretter. Det er også en fordel, at papkortet kan erstattes af den elektroniske adgang for både patient og personale.

Uanset hvor vaccinationen er givet, for eksempel vagtlæge, egen læge, hospital, kan man genfinde datoen mere sikkert end et forvasket eller forsvundet papkort.

Ulempen er, at man ikke kan oprette via FMK i EPJ's medicinmodul, men man skal logge på et særskilt system, og på den måde skal der fortsat dobbeltdokumenteres, idet der samtidig er krav om oprettelse i Medicinmodulet.

Alle regionerne har længe forespurgt, at sygeplejersker kan registrere vaccinationer. Indtil nu har det kun været læger, der har haft adgang til at registrere vaccinationerne, selv om det er sygeplejerskerne, der udfører langt de fleste vaccinationer, og vaccinationerne blev derfor ikke registreret ordentligt. Det er lovpligtigt, at alle vaccinationer registreres i DDV.

Læs mere i artiklen på Koncern Intra.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520, ledende overlæge Tommy Andersson på tlf. 7843 2010 og klinisk IT-ansvarlig Hanne Cramon på tlf. 2381 8537.