10.03.2017

Informationssikkerhedsudvalget har 1. november 2016 besluttet, at e-læringskurset ”Informationssikkerhed” skal være obligatorisk for alle medarbejdere i Region Midtjylland.

E-læringskurset er en del af en større kampagnen, der skal øge medarbejdernes viden og bevidsthed omkring informationssikkerhed. Dette skal ikke kun medvirke til, at Region Midtjylland som helhed overholder gældende lovgivning, men det skal også hjælpe medarbejdere til at undgå utilsigtet at overtræde lovgivning og retningslinjer.

Kampagnen er forankret i Region Midtjyllands Informationssikkerhedsudvalg samt i et tværregionalt RSI pejlemærke om informationssikkerhed. E-læringskurset består primært af 4 korte e-lektioner, der hver især kan gennemføres på 2-4 minutter.

Kursisterne vil ved åbning og afspilning af e-læringskurset blive spurgt, om han/hun er "EPJ-bruger" eller "ikke EPJ-bruger". Medarbejdere som er EPJ-bruger skal i kurset gennemføre en e-lektion, som er specielt målrettet dem. Men det styres automatisk i kurset/materialet via kursistens svar.

Center for E-læring sørger for udsendelse af informationsmail til alle medarbejdere den 13. marts 2017 med tilmelding og link til afspilning/gennemførsel af e-læringskurset.

Nye medarbejdere vil fremover automatisk blive tilmeldt informationssikkerhedskurset.

Kurset skal på nuværende tidspunkt kun gennemføres en gang.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610 og lønkonsulent Maria Bredvig Emtkjær på tlf. 7843 8645.