10.03.2017

Indberetningen af de samlede aktiviteter i Hospitalsenheden Vest for 2016 blev afsluttet den 28. februar. Ligesom i 2015 er det i 2016 lykkedes at lande på et meget lavt antal registreringsfejl.

Til sammenligning var der i 2016 84 valideringsfejl mod 49 i 2015 og 20 indberetningsfejl i 2016 mod knap 100 i 2015.

Vi ved, at der er rigtig mange, som har knoklet og bidraget til det flotte resultat. Uden jeres indsats var resultatet ikke blevet så flot, som tilfældet er!

Hospitalsregistreringsgruppen vil gerne sige alle en stor tak for dette arbejde.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 7843 8670 og registreringskonsulent Vivian Linda Røjkjær på tlf. 7843 8677.