10.03.2017

Regionsrådet vedtog på sit seneste møde d. 22. februar at ændre praksis vedrørende akut visitation til hospital for 112 patienter.

Som udgangspunkt skal akut syge patienter (hastegrad A livstruende eller muligt livstruende og B hastende) stadig køres til nærmeste akutmodtagelse.

Det nye er, at den vurdering det sundhedsfaglige personale gennemfører på skadestedet, får betydning for, om patienten som hidtil skal køres til nærmeste akuthospital, eller om der kan køres til et andet akuthospital.

Følgende eksempel giver et billede af problemstillingen:

En borger i Silkeborg ringer 112. Som udgangspunkt køres vedkommende til det akuthospital man hurtigst kan tilgå. Med de ændrede infrastrukturer i regionen kan det betyde, at patienten køres til Regionshospitalet Herning, fordi det er fem minutter tættere på i tid end Regionshospitalet Viborg, som er patientens hjemhospital.

Konkret betyder det, at patienten efter stabilisering og indledende behandling i Herning, senere overføres til hjemhospitalet i Viborg eller Silkeborg.

Hvis det sundhedsfaglige personale på skadesstedet i samråd med AMK lægen vurderer, at patientens tilstand tillader det, giver regionsrådets beslutning mulighed for, at der allerede fra skadesstedet køres til hjemhospitalet selv om transporttiden er en anelse længere end nærmeste akuthospital.

Læs mere om Regionsrådets beslutning.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985.