03.03.2017

Som omtalt i sidste uges nyhedsbrev er der i forlængelse af Kvalitetsrådsmødet d. 21. feb. nedsat en Task Force, der har til opgave at pege på løsninger, der kan imødegå det stigende antal uskrevne notater i vagten.

Baggrunden er, at Akutafdelingens sekretariat ikke har kunnet håndtere samtlige notatdiktater i vagten. Alle akutte indlæggelsesjournaler er blevet skrevet. Der er ikke sket aktuelle reduktioner i sekretærbemandingen i Akutafdelingen, men der har været flere akutte patienter og også sygemeldinger blandt sekretærerne.

Første møde i Task Forcen er afholdt 27. februar og det er her og nu vigtigt, at tage fat i følgende i egen afdeling:

  • Akutte indlæggelsesjournaler dikteres som hidtil, idet enhver læge dog bør være opmærksom på, at diktere kort men sufficient
  • Undgå at diktere historik i forbindelse med stuegangsnotater, akutte tilsyn etc.
  • Korte notater skriver lægerne selv.
  • Alle røntgenhenvisninger i vagten skriver lægerne selv.
  • Alle specialer har en opgave i at vurdere, hvad der skal skrives i vagten, inkl. skadenotater.

På den lange bane:

  • Arbejdes med muligheden for talegenkendelse.
  • Der skal kontinuerligt planlægges undervisning af journalføringspraksis.
  • Der skal ses på arbejdsgange i forhold til, at sikre at det der allerede er besluttet, er implementeret.

Medlemmer i Task Force er: Jens Friis Bak, Troels Niemann, Niels Hald, Ingrid Thomsen, Bodil Overgaard, Charlotte Søndergaard, Marianne Knudsen, Birgitte Ostersen og Karoline Bech.

Gruppen mødes igen i uge 11.

Data i forhold til antallet af uskrevne diktater i vagten vil blive fulgt tæt.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 eller kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.