03.03.2017

Kandidat og ph.d Else-Marie Donkjær Elmholdt er pr. 1. marts tiltrådt som ny seniorforsker ved NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse på Hospitalsenheden Vest.

Else-Marie er 37 år og uddannet som kandidat i religionsvidenskab og filosofi fra Aarhus Universitet i 2008 med en ph.d.-grad fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Dansk Smerteforskningscenter og Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i 2012.

Tværfaglighed som styrke

Som ny seniorforsker er det Else-Marie Donkjær Elmholdts unikke styrke og store interesse at være med til at understøtte og koordinere forskning og uddannelse på tværs af fag, uddannelsesniveauer og specialer.

Hun har et stærkt netværksgen, og har betydelig erfaring med at anvende en bred vifte af samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige metoder til at kaste nyt lys over forskningen. Erfaring, som hun høstet fra tidligere ansættelser, bl.a. ved Interacting Minds Centre, CFIN og MINDLab på Aarhus Universitetshospital, og i forbindelse med internationale forskningsophold.

Den nye seniorforsker vil bl.a. være ansvarlig for forskningsvejledning og undervisning af hospitalets yngre forskere, post docs, forskningsårsstuderende og de studerende ved de videregående uddannelser (VU) i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Seniorforsker Else-Marie Donkjær Elmholdt kommer til at indgå i et tæt, dagligt samarbejde med NIDO | danmarks øvrige stab, og vil være med til at opbygge og udvikle centeret som det fremtidige forskningsmæssige knudepunkt for hospitalets forskningsmiljøer ved det nye hospital i Gødstrup.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, tlf. 2461 9931 og seniorforsker Else-Marie Donkjær Elmholdt på tlf. 2168 3630.