03.03.2017

Mon du har fået svaret på det lille spørgeskema, der landede i din indbakke 27. februar? I spørgeskemaet beder vi om at få dine overvejelser i forhold til at flytte med ud i de nye rammer på DNV-Gødstrup.

Vi har allerede fået mange tilkendegivelser retur, men vi vil rigtig gerne høre fra alle. Og det er fortsat muligt at give sit besyv med her.

Vi har hørt, at spørgeskemaet om fremtiden har givet anledning til nogle spørgsmål med betydning for flytning til DNV-Gødstrup.

For eksempel er der kolleger, der spørger, om det overhovedet er muligt at transportere sig med tog fra Holstebro til Gødstrup? Svaret er et klart ja, for allerede omkring årsskiftet 2018/2019 står en ny station i Gødstrup klar.

Stationen bliver placeret langs det eksisterende spor ud for en af hospitalets indgange og bliver betjent af de tog, der kører mellem Herning og Holstebro. Det drejer sig i hver retning om to tog i timen i myldretiden og et tog i timen i dag- og aftentimerne.

Andre spørger til, om deltidsansatte også kommer med til Gødstrup. Ja, det gør de. I Region Midtjylland arbejder vi som i andre regioner allerede nu med en generel politik om, at andelen af fuldtidsansatte skal øges. Det er for at sikre, vi er tilstrækkeligt mange kolleger, når de store årgange går på pension. Konkret er målet, at der på sigt skal være 80 procent fuldtidsansatte. Men det har intet med Gødstrup at gøre, og det er altså heller ikke målet, at alle i Hospitalsenheden Vest skal være fuldtidsansatte.

På baggrund af blandt andet disse to spørgsmål vil vi snarest åbne et rum på intranettet med en såkaldt FAQ om Gødstrup og flytteforberedelse m.v. Her vil det være muligt at stille spørgsmål og få svar om dette vitale emne.

Ovenstående spørgsmål fortæller også, at det er vigtigt at alle får givet sit besyv med. Så derfor: Udfyld gerne spørgeskemaet. Det tager kun to minutter.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte formand for HMU, hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8520, næstformand for HMU og FTR, lægesekretær Cristina Hedegaard Kildevang på tlf. 7843 7824 og HR-chef Lasse Plougstrup Hansen på tlf. 7843 8610.