03.03.2017

God og anerkendende ledelse hænger uløseligt sammen med, at vi lykkes med kerneopgaven og har høj trivsel og et godt arbejdsmiljø, også når der er travlt. Det er de nødvendige ingredienser for, at vi har høj kvalitet og patienttilfredshed på hospitalet. Så hvordan ser det ud her i 2017?

Det spørger vi dig om i nærmeste fremtid. Fra den 13. marts 2017 og to uger frem tager vi temperaturen på, hvordan trivslen og arbejdsmiljøet har det hos dig og dine kolleger i Hospitalsenheden Vest.

Måden, vi gør det på, er ved at sende en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) som et elektronisk spørgeskema til din mailadresse mandag d.13. marts med svarfrist søndag d. 26. marts. Undersøgelsen tager cirka 10 minutter at gennemføre, og er anonym.

I samme periode vil din arbejdsmiljøgruppe bede dig om en arbejdspladsvurdering (APV) på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Anonymiteten i APVen afhænger af den metode, som arbejdsmiljøgruppen vælger at benytte.

Resultatet af TULE og APV kommer i slutningen af april, hvorefter HR gennemgår rapporterne med afdelingsledelserne og næstformændene i HMU. Der vil inden sommerferien blive afholdt personalemøder, hvor der følges op på resultaterne fra TULE og APV. Her vil din nærmeste leder ved hjælp fra nøglepersoner sikre en drøftelse af resultaterne.

Det er vigtigt, at alle prioriterer at deltage aktivt, både i TULE og APV og i den efterfølgende dialog om resultaterne. Høj trivsel og et godt arbejdsmiljø er både et fælles ansvar, og noget som hver enkelt af os skal være med til at tage ansvar for.

Derfor vil vi meget gerne opfordre dig til at klikke på linket til TULE spørgeskemaet i din mail d. 13. marts og deltage i APV – så er du med til at definere de emner, der er vigtige, og som der lokalt og i Hospitalsenheden Vest skal arbejdes videre med.

På intranetsiden for TULE og APV kan du læse meget mere om undersøgelserne af trivsel og arbejdsmiljø.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, HR-konsulent Lone Krogh Hansen på tlf. 7843 8625 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup på tlf. 7843 8617.