03.03.2017

Nøgletallene for Hospitalsenheden Vests forskningsindsats i 2016 er netop blevet offentliggjort, og selvom tallene ikke helt tangerer 2015, så er der grund til at glædes. Vi fastholder niveauet af ph.d. studerende, hvoraf flere nu har deres hovedvejleder ansat her i vest, end tilfældet var sidste år.

Helt konkret har 35 ph.d.-studerende deres daglige gang i Hospitalsenheden Vest, og 28 af dem har deres hovedvejleder på samme matrikel. Knap 130 peer reviewed artikler udgik herfra i 2016, og der er blevet forsket og udviklet for mere end 20 mio. kroner i eksterne midler.

De flotte tal er udtryk for en stor og synlig forskningsaktivitet i Hospitalsenheden Vest, hvor professorer og kliniske lektorer varetager en høj andel af de ph.d.-studerendes hovedvejledning og sammen med alle hospitalets øvrige forskere står som garanter for en fortsat stærk udvikling af hospitalets forskning.

Antallet af publicerede videnskabelige artikler og den samlede eksterne forskningsfinansiering er faldet i forhold til sidste år, hvilket overvejende skal tilskrives brug af ændrede opgørelsesmetoder. Publikationslisten er imponerende både mht. videnskabelig bredde, højde, forskningssamarbejder og opnåede resultater.

Det er meget glædeligt og bidrager sikkert til hospitalets kerneopgaver, siger forskningskoordinerende ledende overlæge, Annette Haagerup.

I følge Annette Haagerup har det i 2016 været et indsatsområde og et mål at få flere hovedvejledere i Hospitalsenheden Vest. Det handler om at skabe bæredygtighed i vores forskningsmiljøer.

Det stigende antal af hovedvejledere og lektorer er en indikator på, at vi har et stabilt og godt vækstmiljø, hvor vi uddanner unge forskere på højt niveau. Det er klart, at det giver mange fordele at have sin hovedvejleder tæt på; både for den ph.d.-studerende, for projektet og for forskningsmiljøerne.

Fakta

Tallene fordeler sig således

Ph.d.-studerende: 35
Antal ph.d.-studerende, hvis hovedvejleder er ansat på hospitalet: 28

Professorer: 6

Publikationer
Antal publikationer udgivet i peer-rewieved tidsskrifter i hele 2016: 123

Ekstern finansiering; opgjort i 1000/DKK: 20.523


For yderligere information er du velkommen til at kontakte forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, tlf. 2461 9931.