24.02.2017

På Kvalitetsrådsmødet tirsdag den 21. februar blev det rejst, at der i øjeblikket opleves et stigende problem med skrivning af diktater på patienter med akutte sygdomstilstande i vagterne.

Da det udgør en patientsikkerhedsmæssig risiko, er der nedsat en Task force, der hurtigt skal analysere problemstillingerne nærmere og komme med forslag til handlinger.

Task forcen mødes første gang mandag den 27. februar.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 eller kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.