24.02.2017

Vintersæson med influenza og lignende mærkes aktuelt ved, at der er flere patienter end normalt på mange af landets hospitaler. Noget, vi også kan mærke i Hospitalsenheden Vest, hvor belægningsprocenten på flere afdelinger og afsnit er høj.

Det medfører selvfølgelig, at arbejdspresset opleves højt. Og når en del af kollegerne tilmed er ramt af influenza, kræver det en ekstra indsats at få patientflow og omhu for hinanden til at hænge sammen.

Inden for de seneste to uger har der været afholdt to ekstra kapacitetskonferencer – ud over de normalt planlagte - for at sikre et fælles overblik over situationen. Er der overbelægning i en afdeling, men ledig kapacitet i en anden afdeling, så overgår patienten plejemæssigt til en anden afdeling – i det omfang det er fagligt muligt.

Så langt kan vi konstatere, at selvom der er ekstra travlt, har vi endnu ikke måttet afsøge hjælp fra de øvrige hospitaler i regionen eller måttet aflyse operationer på den baggrund.

Det er et stærkt bevis for, at vi hjælper hinanden – også i pressede situationer. Vi vil gerne sige jer tak for en jætte indsats, uden viljen til at ville det, var vi næppe lykkedes med at klare skærene.

Vi skal fortsat hjælpes ad med at få talt om problemerne, der hvor de opstår. Med nærmeste leder, i LMU og HMU ligesom vores dør altid er åben.

I forhold til at sikre flow i patientforløbene kan vi forsikre jer om, at vi er i en tæt dialog med kommunerne og praksis for at sikre, at når patienterne er færdigbehandlet i hospitalsregi, så overgår de til primær sektor.

Tak for indsatsen.

Venlig hilsen
Hospitalsledelsen.