24.02.2017

Hospitalsledelsen og styregruppen for Min Medicin Med inviterer til to staffmeetings i marts måned med mulighed for at drøfte det nye medicinkoncept på Hospitalsenheden Vest.

Tid og sted

  • 15. marts kl. 8.00 - 9.00 på Regionshospitalet Holstebro.
  • 22. marts kl. 8.00 – 9.00 på Regionshospitalet Herning.

Nærmere information om lokaler følger.

Kort fortalt, så er formålet med Min Medicin Med at forbedre medicinsikkerheden og patienternes oplevelse af at blive inddraget mere i deres egen medicinering. De nye arbejdsgange betyder kulturændringer – at vi som personale skal vænne os til at slippe kontrollen, når patienterne både kan og vil varetage egen medicinering under opholdet på hospitalet.

På de to staffmeetings vil lægefaglig direktør Jens Friis Bak til en start fortælle om baggrunden for de nye arbejdsgange i forhold til patientens egen medicin, indholdet af de nye arbejdsgange, og hvilke erfaringer hospitalet har gjort sig med det nye medicinkoncept.

Herefter vil der være mulighed for at drøfte Min Medicin Med sammen med repræsentanter fra de afdelinger, som har erfaringer med de nye arbejdsgange og Hospitalsapoteket.

Patienterne vil gerne tage hånd om deres medicin

Vores erfaringer viser, at patienterne generelt tager godt imod budskaberne i Min Medicin Med. De synes det er i orden at medbringe og bruge egen medicin på hospitalet. Det viser en foreløbig rundspørge, som er blevet foretaget blandt 200 patienter, der alle har prøvet at være en del af Min Medicin Med.

Patienterne giver udtryk for, at det er betryggende og positivt, at personalet spørger ind til den daglige medicin, de tager derhjemme. Samtalerne med læger og sygeplejersker på hospitalet betyder, at patienterne bliver mere opmærksomme på virkningen af den sædvanlige medicin, herunder bivirkninger.

De bliver ofte mere engagerede i deres medicinering. Det kommer til udtryk ved, at de patienter som er i stand til at styre deres medicin under opholdet på hospitalet i videst muligt omfang gerne vil fortsætte med at være i førersædet.

Tværgående indsats kan flytte folks medicinvaner

En anden erfaring fra Min Medicin Med er, at det tager tid at flytte befolkningens medicinvaner. Det vil kræve en kontinuerlig, fokuseret indsats både fra hospitalets side og på tværs af sektorer, i samarbejde med praksis og kommuner. For der er fortsat stor forskel på, hvilke patienter der medbringer deres medicin i de originale æsker og beholdere.

De patienter, som husker at tage deres medicin med og møder velforberedte op til medicingennemgangen med lægen, har som regel en planlagt tid til behandling. Det er stadig udfordrende at få til at fungere for akutte patienter. Det kan der være flere grunde til. Derfor kan det være en stor hjælp, at vi er med til at minde vores patienter og deres pårørende om, at deres medicin er vigtig at huske at få pakket og taget med på hospitalet.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 7843 8510, sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8530, kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710 eller kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen på tlf. 7843 8704.