24.02.2017

Rigsrevisionen skriver i en rapport om risikostyring og økonomi, at Region Midtjylland bør føre en endnu strammere kontrol med byggerierne af de nye store hospitaler i Skejby og Gødstrup.

Men kritikken er lige kras nok, mener regionsrådsformand Bent Hansen (S) i et svar på kritikken. Regionsrådsformanden anerkender, at enkelte dele kan foregå mere systematisk i risikostyringens maskinrum.

Men overordnet rammer kritikken ved siden af. Der er styr på byggeprocesserne i Region Midtjylland, og pengene kommer til at passe.

Læs hele pressemeddelelsen fra regionen.

For DNV–Gødstrup er kritikken alene rettet mod, at vi bør supplere den hidtidige risikostyring med en såkaldt kapitalisering af risici og i forlængelse af det styringen af projektets økonomiske reserver; Forhold, vi i DNV-Gødstrup har rettet op på.

Glædeligt er det, at rigsrevisionen anerkender, at vi i Gødstrup-projektet har styr på, hvordan vi arbejder med at høste effektiviseringsgevinster på i alt 8 procent, frem mod vi rykker under samme tag i Gødstrup i 2020.

Regionsrådet i Region Midtjylland har forpligtet sig på at levere fremragende hospitalsbyggerier inden for en stram økonomisk ramme defineret af Staten. Og med en aktuel vished om at alle store licitationer er i hus, tør vi godt sige, at Gødstrup bliver et fantastisk hospital for patienter, pårørende og personale.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8520.