24.02.2017

Regionsrådet har i denne uge besluttet at tildele Hospitalsenheden Vest 9,7 mio. kr. som en del af en regional indsats på kræftområdet, bl.a. med fokus på hurtigere udredning og bedre behandling. Midlerne skal bl.a. bruges til at udrede flere patienter for kræft og mere skånsom kræftkirurgi.

Regionsrådet har på sit møde 22. februar besluttet, hvordan 40,9 mio. kr. i puljemidler til kræftområdet skal udmøntes mellem hospitalerne i Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest får tildelt 9,7 mio. kr. – heraf kommer størstedelen til at gå til kræftudredning og -behandling.

Regionen har derfor øremærket 5 mio. kr. til drift af PET-CT scannerne og to mio. kr. til driften forbundet med de to operationsrobotter i Herning og Holstebro. Herudover har Hospitalsenheden Vest fået tildelt 1,6 mio. kr. til flere kikkertundersøgelser for tarmkræft og koloskopier og 1,1 mio. kr. til CT-scanninger.

Hospitalerne i regionen har været med til at udarbejde det vedtagne forslag til, hvordan midlerne skal bruges. Der afsættes også penge til at efteruddanne speciallæger og praktiserende læger i tidligere opsporing af kræft. Desuden får praktiserende læger nemmere adgang til at bestille undersøgelser på hospitalerne.

Se forslaget til fordeling af kræftmidlerne på regionens hjemmeside.

Pengene er en del af Kræftpakke IV, hvoraf en del af pengene allerede er blevet fordelt. Regionsrådet har tidligere udmøntet midler fra puljen, og udmønter nu de resterende 40,9 mio. kr.

Læs mere i den regionale pressemeddelelse.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 eller økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 7843 8670.