17.02.2017

"Ledelse på tværs" er både en overskrift på et tre-årigt forskningsprojekt i Region Midtjylland, og et idekatalog med gode råd og erfaringer i kunsten at samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer.

For hvordan blander man sig på en pæn måde i, hvordan andre afdelinger løser deres opgave, så det understøtter og hænger sammen med det, man selv laver, sådan at det vi sammen gør i sidste ende medfører mere sammenhængende patientforløb?

Tre afdelinger fra tre hospitaler i regionen har deltaget i projektet – heriblandt Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Fokus for projektet i Hospitalsenheden Vest var af hensyn til forskerne afgrænset til Herning matriklen - akutmodtagelsen og det akutte sengeafsnit (ASA).

De øvrige afdelinger, der deltog, var Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers og Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Forskningsprojektet indeholder de væsentligste spørgsmål, ledere og medarbejdere bør stille sig selv, inden man overhovedet går i gang, men forskningsprojektet fortæller også – ret konkret – hvordan man griber telefonen, præsenterer en problemstilling sætter et møde op og får skabt et godt grundlag for det udviklings- og forandringsarbejde, der skal sættes i gang.

Læringen fra Akutafdelingens udviklingsarbejde kan koges ned til gode og enkle råd om det organisatoriske arbejde. Nøgleordene er en robust intern organisering, konstant fokus på de gode relationer – og ikke mindst synlig ledelse. Det var med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet, at Akutafdelingen formaliserede etableringen af én ledergruppe frem for det, at hver funktionsleder isoleret leder eget afsnit og medarbejdergruppe.

Læs mere om projektet på Koncern Intra.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ledende oversygeplejerske Mette Norup Frøjk tlf. 4023 6179.