03.02.2017

Oprindeligt var det planen, at den nuværende patologifunktion i Holstebro skulle overgå til Patologisk Institut i Viborg med virkning fra 1. juni 2017.

Imidlertid har det været nødvendigt at udskyde den fysiske sammenlægning til 1. oktober 2017. Årsagen er, at der først skal etableres og finansieres et nyt ventilationsanlæg til betjening af et større antal stinkskabe samt et laboratorierum. Finansieringen behandles på Regionsrådets møde i marts, og først derefter kan HE Midt iværksætte projektet.

Dette får som praktisk konsekvens, at det ikke bliver muligt for Patologisk Institut at blive fysisk samlet på matriklen i Viborg til den tidligere udmeldte dato.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530.