03.02.2017

Rigsrevisionen har indledt en undersøgelse af indsatsen for at forebygge hospitalsinfektioner. I Region Midt er Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital udvalgt til at deltage.

I udvælgelsen er der lagt vægt på at få bredde i valget af hospitalstyper. Der er således repræsentation af både regionshospitaler og universitetshospitaler. I udvælgelsen af specialer er lagt vægt på at få repræsenteret en bredde i forhold til de infektionsmæssige risikofaktorer.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at undersøge, om indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner er tilstrækkelig. Der fokuseres på systematisk overvågning, god hygiejne og et rationelt antibiotikaforbrug, og indsatsen vurderes på disse parametre.

Undersøgelsen er afgrænset til 2013-16. Derudover er undersøgelsen afgrænset til følgende specialer/afdelinger: Ortopædkirurgi, mave- og tarmkirurgi, geriatri og kardiologi. I undersøgelsen indhentes kvalitative og kvantitative data, og de berørte afdelinger er allerede i gang med at finde relevant materiale i form af data for infektioner og antibiotikaforbrug, retningslinjer, audits for rengøring, infektionshygiejne og antibiotikaforbrug, regionale og lokale strategier og indsatser mv.

Den regionale stab, driftsafdelingen, Klinisk Mikrobiologi og Infektionshygiejnisk Enhed skal ligeledes levere en del af materialet. Desuden skal de involverede afdelinger deltage i interviews, hvor Rigsrevisionen kommer til Hospitalsenheden Vest i starten af marts.

Når rigsrevisorerne er færdige med deres rapporter, og de involverede hospitaler er blevet hørt undervejs, forventes den endelige beretning klar til statsrevisorerne i oktober.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 eller hygiejnesygeplejerske Anette Jensen på tlf. 7843 8709.