03.02.2017

Næste onsdag d. 8. februar er der rejsegilde på Center for Sundheds hovedbygning i Holstebro – et byggeri på 11.000 kvadratmeter og til 237,5 mio. kr.

Når bygningen står færdig, rummer de over 11.000 kvadratmeter blandt andet akutklinik, blodprøvetagning, sygeplejeklinik, regionale medicinske ambulatorier, jordemoderkonsultation, røntgen, psykiatrifunktioner, de kommunale akutpladser, børnetandplejen, praktiserende læger og en specialtandlæge.

Center for Sundhed vil samle en betydelig del af de lokale sundhedstilbud ét sted. Det skaber unikke muligheder for samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 7843 8541.