27.01.2017

Regionsrådet satte ved et temamøde i denne uge fokus på den voksende sociale ulighed i sundhed og deraf medfølgende større sygelighed og dødelighed. Eksempelvis lever den fattigste fjerdedel af mænd i gennemsnit ti år kortere end den rigeste fjerdedel.

"Sammenhæng og lighed" i sundhed' indgår som et af de tre pejlemærker í regionens målbillede. Mere lighed i sundhed indgår ligeledes i sundhedsaftalens tre visioner, og Sundhedskoordinationsudvalget har udpeget lighed i sundhed som et særligt fokusområde i 2017.

Rygning er notorisk en de alvorligste livs-forkortere, og på temamødet fortalte projektleder Lene Stokholm Jensen fra Struer Kommune om det 3-årige tværsektorielle projekt "Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen (2015-2017)".

Lene Stokholm fortalte om en målrettet og succesfuld tværsektoriel indsats, hvor det er lykkedes kommuner og region at arbejde tæt sammen om at nedbringe rygning. Foreløbig har 2.400 dagligrygere sagt ja til at deltage i et rygestopforløb. Tallet svarer til 20 pct. af alle lavtuddannede dagligrygere i aldersgruppen 25-79 i de vestlige kommuner i Region Midtjylland (Vestklyngen). 85 pct. af de 2400 (2.040 personer) er lavtuddannede.

Den positive respons er overvældende. En årsag til den høje deltagelse skal ses i tilbuddet om gratis rygestopmedicin i 4 uger. Det tilbud har givet mange rygere skubbet til at deltage i rygestopforløbet. Dernæst har henvisningerne fra hospitalerne haft en meget positiv effekt.

Siden efteråret er rygere blandt patienterne på hospitalerne blevet spurgt direkte af sundhedspersonalet, om de kunne tænke sig af få hjælp til at holde op. Denne direkte henvendelse har for rigtig mange været en positiv oplevelse og et venligt skub til at sige farvel til tobakken.

Projektet med hensyn til de kommunale rygestopforløb har grundlæggende til opgave at implementere Sundhedsaftalen 2015-2018 og systematisk gøre en indsats for at mindske tobaksforbruget.

Allerede nu har projektet i Vest skabt markante resultater. Mange har som nævnt sagt ja tak til et rygestopforløb - og tendensen ser ud til fortsætte. At rygestoppet så også virker, viser lidt statistik. 45 pct. af deltagerne i Vest er stadig røgfri efter et halvt år efter rygestoppet – til sammenligning er tallet på landsplan 36 pct.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og projektleder Lene Stokholm Jensen på tlf. 4087 9117.