27.01.2017

Vestklyngen har modtaget støtte til et treårigt projekt fra satspuljen til "Styrket sammenhæng for de svageste ældre."

Projektets formål er at udvikle og implementere en samarbejdsmodel, der skal sikre mere sammenhængende indsatser for de svageste ældre patienter ved udskrivning fra hospital.

Modellen bygger på en fremskudt tidlig indsats med etablering og videreudvikling af udskrivningsbesøg ved hjemmesygeplejersken, implementering af virtuelle samarbejdsplatforme på tværs af sektorer samt etablering af opkvalificeringstilbud til involverede medarbejdergrupper.

Elementerne skal danne grundlag for, at de involverede fagkompetencer i højere grad kan supplere hinanden i forhold til at skabe sammenhængende forløb ved udskrivning. Forløb der tager afsæt i den enkelte borgers situation og behov.

Projektet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra de 6 kommuner i Vestklyngen, almen praksis og fra hospitalet. Styregruppen refererer til Klyngestyregruppen.

Lene Stokholm Jensen er ansat til at lede projektet. Lene er cand.scient.phil. Hun har siden 2014 været ansat som projektleder i storrygerprojektet, og har forud for det, været ansat som kvalitetskoordinator i psykiatrien. Lene starter 1. marts og er ansat til udgangen af 2019.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.