27.01.2017

Patientsikkerhed, patientinvolvering, høj faglig kvalitet og bedre arbejdsgange. Hvordan sikrer vi, at vi vedvarende, systematisk og i fællesskab arbejder med at forbedre vores praksis?

Hvordan sikrer vi, at arbejdet med forbedringer ikke står hver for sig som enkeltstående øer af gode eksempler, men er en gennemgribende del af en kultur, hvor patienten er i centrum på det nye hospital i Gødstrup?

På et strategimøde i den forgangne uge fik vi i hospitalsledelsen netop sammen med afdelingsledelserne drøftet, hvordan vi kan blive bedre til at skabe en forbedringskultur.

Erfaringer fra Sygehus Lillebælts arbejde med Den Syddanske Forbedringsmodel og Patientsikkert Sygehus blev drøftet sammen med indlæg fra afdelingsledelserne, der delte viden fra arbejdet med afdelingernes egne forbedringsprojekter.

Pointer, der trådte tydeligt frem fra indlæggene på strategimødet var, at:

  • Forbedringer altid bør tage udgangspunkt i, hvad det skaber værdi for patienten.
  • Hjertet skal være med: Det vil sige engagementet, glæden og stoltheden i at gøre det bedre for vores patienter, er den vigtigste motivator.
  • Ledelsesopmærksomhed hele vejen skaber fastholdelse i arbejdsgange, kultur og nye vaner.
  • Mål og formål skal være klare og tydelige og koblet på handling.
  • Data er forudsætningen for at vide, om indsatsen virker.
  • Forbedringer er lig med "kultur" i hele organisationen og på den enkelte afdeling. Det kræver ledelsesmæssigt nærvær, løbende kommunikation og medarbejderinvolvering.

I den kommende tid vil strategien for, hvordan vi arbejder videre med forbedringer på tværs af Hospitalsenheden Vest få sin endelige form. Dermed vil vi have rammen for arbejdet med forbedringer og optimering af arbejdsgange på vej mod det nye hospital i Gødstrup.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 7843 8510, sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520, hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710 og HR-chef Lasse Plougstrup Hansen på tlf. 7843 8610.