27.01.2017

Fremover bliver MidtTransport Hospitalsenheden Vests primære samarbejdspartner vedrørende transporter.

Pr. 1. februar skal afdelingerne ved behov for transport af prøver, pakker, ting og sager kontakte MidtTransport på ét telefonnummer for rekvirering af transport fra A til B.

MidtTransport skal til at servicere HEV i langt større omfang, end de hidtil har gjort. Benytter afdelingerne MidtTransport til diverse transporter, så bliver udgiften afholdt centralt, hvorimod hvis afdelingerne bestiller hos andre, så står man selv for udgiften.

Tidspunkter for transport vil følge de allerede kendte tider, hvilket naturligvis vil kunne ændres, således vi over tid kan optimere på hele enhedens transportomkostninger. Planer for mulige kørsler sendes til funktionspostkasser.

Det vil være en fordel, at afdelingerne i opstartsfasen kontakter MidtTransport, så det sikres, at alle, for afdelingen kendte og adhoc tranporter, bliver kendt hos MidtTransport, så MidtTransport kan få et samlet overblik over transportbehovet i Hospitalsenheden Vest.

MidtTransport disponentkontor har telefonnr.: 784 63566

Læs mere om MidtTransport.

Kontakt MidtTransport:

Telefon: 7846 3566 (kl. 07.00 - 21.00)
E-mail: MidtTransport@rm.dk (kontakt og bestilling)


For yderligere information er du velkommen til at kontakte driftschef Jens Peter Østergaard på tlf. 7843 3910 og koordinator Lilian Dissing Pedersen tlf. 7843 8685.