27.01.2017

I forbindelse med Projekt Professionel Vareforsyning er det besluttet, at regionens varesortiment skal standardiseres. For at vi kan opnå de besparelser, vi skal gennemføre, er man nødt til at få set på hele varesortimentet og få det gjort mere smalt. Der findes alt for mange varianter af samme type varer.

Den første varegruppe, der regionalt vil blive set på i indeværende år er kontorartikler. I Hospitalsenheden Vest er det blevet besluttet, at kontorartikler standardiseres allerede fra pr 1.2.2017. Varerne vil være tilgængelige flg. steder: Holstebro rum 14.1.035 og Herning rum 1107A.

Varerne, som ligger på hylderne i disse rum, er de standardvarer, som pt. er valgt til at være de tilgængelige varer for Hospitalsenheden Vest. Dette betyder også, at når den regionale standardisering er gennemført, så kan det være sortimentet bliver et andet.

Pr. 1.2. 2017 skal afsnittene i Hospitalsenheden Vest således, hvis man mangler kuglepenne eller notesblokke, post-it eller kuverter og meget andet, ikke selv bestille varerne, men hente varerne i disse to rum. I Holstebro ligger rummet til venstre for kiosken, og i Herning ligger det i depotet.

Afsnit, som ikke fysisk er placeret på Holstebro og Herning matriklen og dermed ikke har direkte adgang til et af rummene, kan via e-mail til holstebro.ilm@rm.dk sende en bestillingsseddel, så vil varerne bliver leveret sammen med øvrige depotvarer.

Oversigter over varesortimentet udsendes til funktionspostkasserne, således man på afsnittene har mulighed for at lave sine egne "indkøbsrutiner": løbende mulighed for personalet at notere behov på varelisten og f.eks. ugentligt afleveres listen til afsnittets portør, som ved brug af sit medarbejderkort får adgang til kontorartikelrummet, hvor varerne findes og tages med hjem i afsnittet. Da der er mulighed for løbende at hente det afsnittet mangler, skal der ikke mere ligge små lokale lagre af diverse kuglepenne mm.

Det skal præciseres, at fravælger en afdeling at hente varer i de indrettede rum, men i stedet selv bestiller via RM Indkøb, så betaler man også for forbruget. Hentes varerne i depotrummene er de "gratis", idet budgettet til disse kontorartikler er trukket fra afdelingerne.

Der henvises desuden til seneste Midtnyt, hvori der er en artikel vedrørende Professionel vareforsyning med link til en video: "Vi sparer penge, når vi køber ind sammen".


For yderligere information er du velkommen til at kontakte økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 7843 8670 og koordinator Lilian Dissing Pedersen på tlf. 7843 8685.