27.01.2017

Om mindre end 36 måneder er vi i fuld gang med at flytte og komme på plads i vores nye hospital. Det er en meget stor opgave at koordinere tidsplaner, byggeriets færdiggørelse, test før ibrugtagning, træning af personale, fysisk flytning af patienter og udstyr osv.

Alt skal gå op i en højere enhed i en proces som sikkert og effektivt flytter hospitalet. Et arbejde, som vi i et stykke tid har været i gang med at forberede. Ikke mindst med inspiration fra DNU og Sykehuset Østfold i Norge.

For at kunne gennemføre alt dette er vi i færd med at bygge en flytteorganisation op, som vil omfatte kolleger i afdelingerne, i Staben, IT samt Indkøb og Medicoteknik. I spidsen herfor har vi med tiltrædelse 1. marts 2017 rekrutteret projektleder Jacob Pedersen.

Jacob er en meget erfaren projektleder, der kommer fra en stilling som bygherrerepræsentant på AUH/DNU, hvor han er dybt involveret i flytteprocessen. Før det har han bl.a. arbejdet som projektleder på byggeprojektet på Regionshospitalet Randers samt været projektleder på Grundfos.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610 og strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 7843 8541.