27.01.2017

AmbuFlex fra Hospitalsenheden Vest var med, da Mandag Morgen torsdag d. 26. januar samlede flere end 1000 mennesker til Velfærdens Innovationsdag – en dag med fokus på velfærdsudviklingen i Danmark.

Velfærdens Innovationsdag arrangeres sammen med Danske Regioner, VIA University College og Aarhus Kommune og bød på et væld af oplæg, debatter og sessioner samt et løsningsgalleri.

AmbuFlex fra Hospitalsenheden Vest deltog i Løsningsgalleriet, en samling af 51 konkrete bud på, hvordan vi udvikler bedre velfærd i fremtiden. Deltagere i innovationsdagen kunne cirkulere rundt mellem standene (dog max besøge 6 i alt) og høre korte præsentationer fra "løsningsgalleristerne".

Bedre patientkontakt, bedre velfærd

Anne Jessen, cand.scient.san. og projektkoordinator, præsenterede AmbuFlex i Løsningsgalleriet under overskriften 'Når patienten bliver spurgt'. I sit oplæg tog Anne Jessen udgangspunkt i det problem i sundhedsvæsnet, AmbuFlex løser:

"Der bliver flere og flere ældre borgere i Danmark, og dermed flere mennesker, der har kroniske sygdomme. Det presser ambulatorierne. AmbuFlex svarer på udfordringen, fordi vi kan følge borgere med kroniske sygdomme på en smartere og mere systematisk måde ved hjælp af (elektroniske) spørgeskemaer. De svar, ambulatoriet får om patientens helbred, symptomer og ønske om kontakt, kan bruges til at vurdere, om borgeren har behov for at komme ind til en konsultation. Samtidig bliver svarene brugt som afsæt for samtalen mellem patient og kliniker."

AmbuFlex er på vej til at blive implementeret i flere dele af landet og bruges aktuelt til 19.000 patienter inden for 18 forskellige diagnoseområder. Det er blandt andet, fordi systemet hjælper med at sikre kvalitet i behandlingen og giver en mere systematisk inddragelse af patienterne.

Med Anne Jessens ord: "Når vi lader patientens egen vurdering være udslagsgivende for kontakten, får vi en større fleksibilitet i behandlingsforløbet."


For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Anne Jessen på tlf. 7843 3500 og kommunikationsmedarbejder Elisabeth Vestergaard Dørken på tlf. 7843 3557.