13.01.2017

Søndag d. 28. maj bliver en festdag. Fra den dag er ti kilometer motorvej vest om Herning – og en vigtig adgangsvej til DNV-Gødstrup – en realitet.

Som en del af dagens festligheder planlægger Vejdirektoratet og Herning Kommune at arrangere et motionsløb sammen med en række frivillige idrætsforeninger – i dagens anledning kaldet et motorvejsløb.

Herning Kommune har henvendt sig til Hospitalsenheden Vest om mulighederne for et samarbejde om motorvejsløbet, og vi har meldt positivt tilbage.

På den baggrund har hospitalsledelsen haft møde med repræsentanter for de to personale- og motionsforeninger i Holstebro og Herning, og det skal i nær fremtid drøftes, hvordan vi i Hospitalsenheden Vest kan være med til at markere dagen med motion og hygge.

De ti kilometer motorvej, der løber mellem Snejbjerg og Sinding, er en del af det i alt 39 km lange motorvejsprojekt mellem Herning og Holstebro. De ti kilometer benævnes Messemotorvejen, mens resten af motorvejen, der åbner i 2018, vil hedde Holstebromotorvejen.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 7843 8541.