13.01.2017

Med virkning fra årsskiftet er mødelokalerne 3 og 4 i Herning nedlagt, da de skal benyttes af Arbejdsmedicinsk Klinik. Det betyder, det ikke længere er muligt at booke lokalerne 3 og 4. Alle fremtidige bestillinger i disse to mødelokaler vil blive rykket til andre mødelokaler. De, som er berørt af dette, vil få eller har fået en mail om, hvilket andet mødelokale der er blevet tildelt dem.

På grund af lukningen er der fra 2. januar 2017 åbnet 5 nye mødelokaler; Mødelokale 8, mødelokale 9, mødelokale 10, konferencerum 1 og konferencerum 2. Mødelokalerne og forplejning kan bookes af alle ansatte gennem Pronestor. I Pronestor fremgår placeringerne af mødelokalerne, hvor mange deltagere, der kan være i de forskellige lokaler, og hvilket udstyr der er.

Nøglen skal afhentes i Receptionen og afleveres samme sted lige efter mødets afholdelse. Der er restriktioner på nogle af mødelokalerne. Restriktionerne er langt ind i Pronestor.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 7843 8541.