13.01.2017

8 grader varmt grundvand skal supplere den samlede køleløsning på det kommende sygehus i Gødstrup.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland behandler på sit møde tirsdag d. 17. januar en godkendelse af en anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til etablering af grundvandskøl i Gødstrup. 1 mio. af beløbet blev tilbage i 2014 bevilget til forundersøgelsen, der nu er vel overstået.

En geologisk rapport konkluderede for et par år siden, at det ville være en god ide at etablere et grundvandskøleanlæg i Gødstrup. På den baggrund blev en prøveboring 120 meter under jordoverfladen i Gødstrup sat i værk. Resultatet var positivt, og grundvandskøling som en mulighed for en bæredygtig køleløsning i DNV-Gødstrup bliver nu en realitet.

Et hospital skal bruge ca. tre gange så meget køl som varme (opgjort i MWh) for at leve op til de fastsatte indeklimakrav samt køling af forskelligt teknisk udstyr. Derfor ønskes der etableret et grundvandskøleanlæg på ca. 1.6 MW.

Et grundvandskøleanlæg bruger grundvand til køling om sommeren, og om vinteren vendes strømningsretningen for igen at nedkøle grundvandsmagasinet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234 og teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard på tlf. 7843 8766.