13.01.2017

Den årlige LUP-undersøgelse viser, at patienterne på akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt på Akutklinikken i Ringkøbing alt i alt er de mest tilfredse med deres besøg.

Resultatet af den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på landets akutmodtagelser og akutklinikker er netop offentliggjort for tredje år i træk og viser, at patienter der har været på besøg på akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt på Akutklinikken i Ringkøbing er de mest tilfredse, når man måler på den samlede tilfredshed med besøget.

De spørgsmål, som i år får den mest positive score af patienterne, handler om mødet med personalet og selve behandlingen. Det er meget glædeligt at se, at patienterne alt i alt angiver, at de er godt tilfredse med deres besøg, mødet med personalet og selve behandlingen.

Det område i den landsdækkende undersøgelse som de akutte patienter er mindst tilfredse med, er fortsat oplevelsen af ventetid, og det samme billede gør sig gældende på Hospitalsenheden Vest. Det er ikke nødvendigvis den reelle længde af ventetiden, der har betydning for tilfredsheden. I stedet er det ofte oplevelsen af ventetid, der betyder noget.

Vi fortsætter med have et stærkt fokus på at skabe efterspurgte forbedringer, og på Akutmodtagelsen i Holstebro har det for eksempel givet gladere patienter, at personalet informerer løbende om ventetiden i venteværelset. Desuden får patienterne et tilbud om at blive ringet op, når det bliver deres tur, hvilket mange gerne tager imod.

LUP Akutmodtagelse 2016 er første kapitel i den samlede årlige patientundersøgelse, og flere resultater er på vej her: www.patientoplevelser.dk/lup

Læs mere om resultatet af LUP Akutmodtagelse 2016 for Hospitalsenheden Vest på hospitalets hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520, kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710 og ledende oversygeplejerske Mette Norup Frøjk på tlf. 4023 6179.