06.01.2017

Som en del af forberedelserne til Gødstrup, hvor børne- og ungemodtagelsen vil omfatte de 0-17-årige og vil blive integreret i Akutafdelingen, er det besluttet, at Børneafdelingen allerede nu går i gang med at udvide det akutte indtag af unge til og med 17 års-alderen.

Det vil i første omgang sige den del af de unge i aldersgruppen, som enten er akut medicinske patienter eller unge, der er indlagt til en operation. Unge, som i dag har en plads sammen med øvrige patienter på enten det akutte sengeafsnit i Akutafdelingen (ASA) eller har plads på Medicinsk- eller Kirurgisk Afdeling.

Konkret betyder det, at de unge patienter får nogle nye rammer at være i; Hvor personalet er trænet i at have et helhedssyn på en aldersgruppe, der er et sårbart sted i livet, hvor eksempelvis hovedpine, mavesmerter og panodilforgiftning kræver nogle helt særlige og specialiserede kompetencer for at spotte, om der eventuelt er andet bag de umiddelbare symptomer.

Sådanne patientforløb målrettet de unge er etableret på flere af de øvrige hospitaler i Danmark og i regionen. På årsbasis vil det medføre, at en stor gruppe af de unge patienter i hospitalets optageområde fremover vil få deres gang i Børneafdelingen - også dem der har fået en henvisning til et ambulatorium fra egen læge. Tilsvarende vil Børneafdelingen blive involveret ved modtagelse af alle 0-årige.

Inden at ordningen med de 15 til 17 årige og tilbuddet til de 0–årige er helt på plads, foregår en nærmere detailplanlægning afdelingerne i mellem. Når aftalerne er endeligt på plads, vil der blive udmeldt en dato for, hvornår de nye tilbud træder i kraft.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, ledende overlæge Charlotte Søndergaard på tlf. 7843 3614 og oversygeplejerske Marianne Bækager på tlf. 7843 3610.