06.01.2017

Med starten af 2017 er hele kardiologien, der hidtil har hørt under Medicinsk Afdeling, nu flyttet hjemmefra og blevet en selvstændig afdeling med navnet "Hjertesygdomme". Det blev fejret onsdag d. 4. januar med en velbesøgt reception for inviterede gæster i personalerummet på Hjerte-sengeafsnittet i Herning.

Hospitalsledelsen ønskede kardiologien et stort og varmt tillykke med at blive sit eget – uden at være sig selv nærmest.

"Hjertesygdommes" afdelingsledelse, ledende overlæge Troels Niemann og oversygeplejerske Jane Birkebæk, takkede både hospitalsledelsen og Staben for god støtte og opbakning og Medicinsk Afdeling for et godt samarbejde, så "Hjertesygdomme" kunne få den bedst mulige start som selvstændig afdeling. Og så lød der, ikke mindst, en stor tak til personalet på den nye afdeling.

Læs reportage fra indvielsen af "Hjertesygdomme" på hjemmesiden.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, ledende overlæge Troels Niemann på tlf. 3070 9012 og oversygeplejerske Jane Birkebæk på tlf. 2475 1856.