06.01.2017

I 2017 vil 500 håndværkere være i sving på byggepladsen i Gødstrup, og fra marts vil mange være rykket fra facade og kranarbejde til indretning af de i alt 98.000 kvm hospital, der er rejst i 1. etape af byggeriet i Gødstrup.

Nu er det så vores tur til at trække i flyttetøjet. I første omgang alle jer, der har en ledelsesfunktion i Hospitalsenheden Vest. Sammen skal vi forberede, hvordan flytteprocessen gribes an.

Qua erfaringer fra "Sykehuset Østfold" i Norge, der i 2016 flyttede patienter, personale, udstyr, inventar, IT, depoter, skiltning m.m. fra flere sygehuse til ét nyt sygehus og qua de erfaringer der er givet med den nært forestående udflytning og samling af Aarhus Universitets Hospital, - ved vi, at forberedelserne skal gøres nu!

Derfor inviterer hospitalsledelsen til fælles afdelings- og funktionsledermøde den 14. marts, hvor alene flytningen og forberedelserne til flytningen er på dagsordenen.

Vi håber, at I alle vil give jeres besyv med, møder op, lytter og stiller alle de spørgsmål, der naturligt følger med. Nogle vil kunne besvares nu, mens andre må afvente en nærmere afklaring. Begge dele afhænger af din aktive deltagelse nu og i de følgende flytteforberedelser.

På mødet vil du høre om:

  • hvordan Gødstrup vil fungere som akuthospital.
  • hvilke arbejdsgange og ændringer der ligges an til.
  • erfaringer med flytteprocessen fra andre projekter - funktionsledernes rolle i flytteprocessen.
  • hvilke elementer i kulturarbejdet der skal med i den videre flytteproces.
  • og meget mere.

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig til dagen her.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 7843 8541.