- I dag skal vi bruge anledningen til at suge spændende ny viden til os og blive inspirerede af hinanden. Og så skal vi naturligvis tale sammen. Et centralt formål med Forskningens Dag er nemlig at give forskere og de medarbejdere, som er interesserede i forskning, en unik mulighed for at netværke, understregede cheflæge Jens Friis Bak, da han bød de godt 65 fremmødte velkommen til den årlige ”Forskningens Dag” i Hospitalsenheden Vest.

Læs mere her, hvor du også kan møde en medarbejder, der kom med sidste år af nysgerrighed, og som blev ny forskerspire i Vest.

14 forskningsoplæg på 4 timer
Forskningens Dag 26. august 2013 bød på oplæg fra 14 forskellige oplægsholdere i Hospitalsenheden Vest – lige fra info om aktuelle Ph.d.-projekter til præsentation af forskningsaktiviteterne på Kirurgisk Forskningsafsnit og Ortopædkirurgisk Afsnit til gode råd om effektiv forskningsformidling til offentligheden – se programmet med oplægsholdere.

Samtlige oplæg fra dagen vil blive publiceret på hjemmesiden i nærmeste fremtid.

Ny sammensætning af Forskningsudvalget i Vest
Forskningsudvalget i Hospitalsenheden Vest har fået en ny sammensætning - se den aktuelle sammensætning af Forskningsudvalget på forskningssiden.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte cheflæge Jens Friis Bak på 7843 8510, chefsygeplejerske Ida Götke på 7843 8520, sygeplejerske Brigitta R. Villumsen, Urinvejskirurgisk Afdeling på 7843 9425 eller plan- og strategimedarbejder Martin Rex på 7843 8543.