Tilstrømningen af især akutte patienter har i en lang periode været vilkår for vores måde at drive hospital på, hvilket har givet høje belægningsprocenter og travlhed i modtagelser, ambulatorier og kliniske servicefunktioner. På et fælles møde med afdelingsledelserne og funktionsledere 20. marts i Aulum blev kredsen inspireret af oplæg og ideer fra mange sider, og emnet blev genstand for stor opmærksomhed og grundig drøftelse.

Blandt andet præsenterede afdelingsbioanalytiker Lene Sofia Sørensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, et kort oplæg om det at organisere IV-behandling med antibiotika i patientens eget hjem. Noget, der i dag praktiseres inden for ortopædkirurgien i Århus. Ledende bioanalytiker Charlotte Lindegaard Hansen, Klinisk Immunologisk Afdeling, assisterende afdelingssygeplejerske Karina Falsig, Røntgenafdelingen samt Gitte Riis Holm, HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, Aarhus Universitetshospital præsenterede projektet ”Nyt syn på tilsyn”, som viser, at tilsynets succes ofte er afhængig af kultur, geografi og graden af udviklede samarbejdsrelationer. Gruppen har konkret undersøgt barriererne for godt tilsyn og nye muligheder og løsninger, og har givet flere afdelinger et nyt syn på deres tilsyn.

Mette Thomsen, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital afleverede et bidrag til optimering af den ambulante funktion på sygehuset, og anbefalede et opgør med rutinemæssige kontroller. Og i samme spor præsenterede Liv Marit Valen Schougaard, Arbejdsmedicinsk, Klinik Hospitalsenheden Vest et oplæg om potentialet i brug af Ambuflex. Et redskab til behovsstyrede kontroller, hvor patienten hjemmefra selv scorer sin tilstand, og kun møder frem til kontrol, hvis Ambuflex fortæller, at det er nødvendigt. Noget, der i dag fungerer rigtig godt for gruppen af epilepsipatienter. Kan det mon udbredes til andre patientgrupper med kronisk sygdom?, spurgte Liv Schougaard.

Oplæggene er en del af et regionalt innovationsprojekt ”Talentudvikling i Ledelse”, som har til formål at udvikle lederegenskaber og lade deltagerne afprøve konkrete løsninger på daglige udfordringer. Dette kan du læse meget mere om i hospitalets personaleblad ”Under Vesten”, som netop er kommet på gaden specifikt med et tema om innovation og idédyrkning i Hospitalsenheden Vest.

Det stod med de mange indlæg klart, at selv om meget er gjort, er der stadigt rigtigt mange muligheder for i vores hverdag at gøre det bedre – der er fortsat meget potentiale for ”… at arbejde snildere – ikke vildere”.

Oplæggene fra funktionsledermødet og de tilhørende korte videoindslag med ideer til at løse kabalen mellem stigende efterspørgsel og begrænset økonomi og ressourcer, kan ses på siden her.

På samme side finder du også referater fra møderne i de fire arbejdsgrupper, som hospitalsledelsen har sat på opgaven med at finde brugbare løsning på kabalen. Noget, som kræver innovation på kort og lang sigt, og du er velkommen til at give dit bidrag med.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte cheflæge Jens Friis Bak på 7843 8510, chefsygeplejerske Ida Götke på 7843 8520, hospitalsdirektør Henning Vestergaard på 7843 8530 eller plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen på 7843 8540.