Nyhedsbrev fra torsdag den 03.12.2020

Rød streg.

  • I denne uge modtager alle ansatte på hospitalet spørgeskema nr. 2 som del af en stor dansk forskningsundersøgelse, der skal give vigtig og unik viden om, hvad det betyder for medarbejdere at være en del af en stor flytning til et helt nyt hospital. Undersøgelsen foregår i et samarbejde mellem HE Vest og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (AAU).

  • Forberedelserne til at flytte de to hospitaler i Holstebro og Herning til det 148.000 m2 hospital i Gødstrup i efteråret 2021 er i fuld sving. Nu kan du tage hul på en tidlig julegave og se to animerede videofilm på intranettet, der viser, hvordan vi kommer til at flytte.

  • På Regionshospitalet Gødstrup er medarbejdere fra Teknisk Afsnit godt i gang med at skrue 60.000 montage-skruer i væggene i ca. 4600 rum, hvoraf de flesteaf rummene skal udstyres med garniture-pakker, som er hygiejneartikler såsom sæbe- og spritdispensere, papirholdere og affaldsspande.

  • Størstedelen af tidligere stresspatienter er i arbejde fire år efter deres sygemelding, men mange af dem føler sig stadig ikke helt raske, viser ny forskning fra Arbejdsmedicin, universitetsklinik i Hospitalsenheden Vest.

  • I takt med opførelsen af de fysiske rammer for hospitalets nye center for forskning og uddannelse i Gødstrup har NIDO | danmarks stab med samarbejdspartnere bygget tre spritnye hjemmesider for forskning og uddannelse, med opdateret inventar.

  • Mangler du inspiration til, hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Så kan du blive inspireret af hvad andre har afprøvet, og læse dig til, hvad der virker på patientkommunikation.dk.

  • Tavlemøderne om infektionshygiejne fortsætter både i december og januar, da det er nødvendigt at fastholde en skærpet opmærksomhed på de infektionshygiejniske forholdsregler i en epidemitid. 

  • Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

Rød streg.

Tilmeld/afmeld hospitalsledelsens nyhedsbrev. Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet

 

Jeg vil gerne: