Mission

Vi skaber sundhed og værdi for patienten - viden gennem forskning og uddannelse - stadigt bedre via innovation, forenkling og forbedringer.

Vision

Hospitalsenheden Vest - foretrukket af patienter, pårørende, medarbejdere og uddannelsessøgende.

Værdier

  • Dialog
  • Dygtighed
  • Dristighed