Den sygeplejefaglige direktør er overordnet ansvarlig for:

  • Den Danske Kvalitetsmodel.
  • Herunder kvalitets- og risikostyring, sundhedsfaglig kvalitet, hygiejne, e-doc. og patientsikkerhed
  • Repræsenterer HEV i relevante og overordnede regionale fora vedr. DDK
  • Patienttilfredshed
  • Uddannelse
  • Kommunesamarbejdets implementeringsdel
  • Medlem af Strategisk Sundhedsledelsesforum

Kontakt Ida Götke


Sygeplejefaglig direktør Ida Götke

Sygeplejefaglige direktør
Ida Götke

Gl. Landevej 61
DK - 7400 Herning

+45 7843 8520
+45 2048 0689

Kontakt sekretæren
Sekretær
Lis Kongsgaard Thomsen

Gl. Landevej 61
DK -7400 Herning

+45 7843 8504