Den sygeplejefaglige direktør er overordnet ansvarlig for:

  • Den Danske Kvalitetsmodel.
  • Herunder kvalitets- og risikostyring, sundhedsfaglig kvalitet, hygiejne, e-doc. og patientsikkerhed
  • Repræsenterer HEV i relevante og overordnede regionale fora vedr. DDK
  • Patienttilfredshed
  • Uddannelse
  • Kommunesamarbejdets implementeringsdel
  • Medlem af Strategisk Sundhedsledelsesforum