Den lægefaglige direktør er overordnet ansvarlig for:

  • Dokumentation. Herunder NIP.
  • Medico-teknologivurdering
  • Klage- og forsikringssager
  • EPJ
  • Forskning
  • Studenterundervisning
  • Katastrofeberedskab
  • Medlem af Klinisk Forum
  • Medlem af Strategisk Sundhedsledelsesforum

 

Kontakt Jens Friis Bak


Lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

Lægefaglige direktør
Jens Friis Bak

Gl. Landevej 61
DK-7400 Herning

+45 7843 8510
+45 4093 7985

Kontakt sekretæren

Marian Pedersen

Tlf.: +45 7843 8503