Den lægefaglige direktør er overordnet ansvarlig for:

  • Dokumentation. Herunder NIP.
  • Medico-teknologivurdering
  • Klage- og forsikringssager
  • EPJ
  • Forskning
  • Studenterundervisning
  • Katastrofeberedskab
  • Medlem af Klinisk Forum
  • Medlem af Strategisk Sundhedsledelsesforum