Vagtlisten ved Hospitalsenheden Vest (HEV) ansætter vikarer, som er:

  • uddannet lægesekretær
  • uddannet eller under uddannelse inden for sygeplejen, dvs. du kan blive ansat, hvis du er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller hvis du er sygeplejestuderende. 

Vil du være vikar?

  • Læs alt om, hvordan du bliver vikar ved hospitalet.

For vikarer på listen

  • Her kan du fortælle os, hvornår du kan arbejde som vikar.
  • Hvad du skal gøre, hvis en tildelt vagt aflyses.
  • De obligatoriske kurser, du skal tage.

For afsnittet

  • Her kan afsnittet se, hvordan I bestiller en vikar til afdelingen.

Vagtlistens vikarer kan arbejde som vikar på hospitalerne; Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig. Som vikar kan man ikke være ansat både i "Vikar Region Midt" og på Vagtlisten ved HEV. Vagtlisten er en integreret del af "Vikar Region Midtjylland".

Kontakt


Tilmelding til Vagtlisten:


Lone Geertsen
Faglig ansvarlig for vagtlisten i Holstebro og Lemvig
lone.geertsen@vest.rm.dk
Tlf. 2524 8559Mette Norup Frøjk
Faglig ansvarlig for vagtlisten i Herning
metfro@rm.dk 
Tlf. 4023 6179

Spørgsmål af administrativ art:


Birgitte Westmark

Sekretær for Vagtlisten
ellwes@rm.dk
Tlf. 7843 2021