Vagtlisten ved Hospitalsenheden Vest (HEV) ansætter vikarer, som er:

  • uddannet lægesekretær
  • uddannet eller under uddannelse inden for sygeplejen, dvs. du kan blive ansat, hvis du er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller hvis du er sygeplejestuderende. 

Vil du være vikar?

  • Læs alt om, hvordan du bliver vikar ved hospitalet.

For vikarer på listen

  • Her kan du fortælle os, hvornår du kan arbejde som vikar.
  • Hvad du skal gøre, hvis en tildelt vagt aflyses.
  • De obligatoriske kurser, du skal tage.

For afsnittet

  • Her kan afsnittet se, hvordan I bestiller en vikar til afdelingen.

Vagtlistens vikarer kan arbejde som vikar på hospitalerne; Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig. Som vikar kan man ikke være ansat både i "Vikar Region Midt" og på Vagtlisten ved HEV. Vagtlisten er en integreret del af "Vikar Region Midtjylland".

Revideret 24-09-2020