Forskningsansvarlig overlæge og lektor Halla Skulasdottir arbejder for at gøre visionen om et tværfagligt forskningsmiljø på højt fagligt niveau til virkelighed.

Forskningsansvarlig overlæge og lektor Halla Skulasdottir

"Onkologisk Afdeling skal være stedet, man søger hen som forskningsinteresseret læge eller sygeplejerske, fordi man ved, at man får mulighed for at udvikle sig fagligt og møde spændende faglige udfordringer." Forskningsansvarlig overlæge og lektor Halla Skulasdottir.

Fra lægemiddelforsøg til store studier indenfor medicinsk kræftbehandling: Onkologisk Afdeling er godt i gang med at opbygge et aktivt forskningsafsnit på vej mod Regionshospitalet Gødstrup.

Ambitionerne er store

Den første byggesten har været tilknytningen af den første ph.d.-studerende til det første ph.d.-projekt ved forskningsafsnittet, hvilket er et stort dansk studie med fokus på patientrapportede oplysninger (PRO) i patientforløb med lungekræft. Afdelingen, som i forvejen har et tæt samarbejde med Enheden for Patientrapporterede Oplysninger ved Arbejdsmedicin om PRO i flere af afdelingens patientforløb, har nu udvidet samarbejdet til at omfatte ph.d.-projektet.

Ambitionerne er store:

"Dette er kun den spæde start på, at vi udvikler os til at blive en forskningsafdeling med flere af vores egne ph.d.-projekter inden for de store kræftsygdomme", siger Halla Skulasdottir, som er forskningsansvarlig overlæge på Onkologisk Forskningafsnit.

Tværfaglig kræftforskning på højt niveau

Halla Skulasdottir er for nylig blevet udnævnt til hospitalets første lektor i klinisk onkologi. Det betyder, at flere kommende ph.d.-studerende vil kunne blive tilbudt en hovedvejleder fra egne rækker, ligesom det kommer til at give Onkologisk Afdeling flere muligheder for at initiere flere af sine egne forskningsprojekter og udvide samarbejdet med hospitalsafdelinger og samarbejdspartnere i Region Midtjylland, nationalt og internationalt.

Sammen med afdelingsledelsen står den forskningsansvarlige overlæge og lektor i spidsen for at gøre virkelighed af visionen om et forskningsmiljø, som bedriver tværfaglig kræftforskning på et højt fagligt niveau.

Aktuelt er fire sygeplejersker i gang med at tage en specialefaglig uddannelse i onkologi, fortæller Halla Skulasdottir.                                                    

Regionshospitalet i Gødstrup - vil du være med?