Sygeplejerske Lene Nissen Møller Schmidt er ansvarlig for, at de nye sygeplejersker får en god opstart på Lungemedicinsk Sengeafsnit.

Sygeplejerske Lene Nissen Møller Schmidt

"Vi har et særdeles godt samarbejde alle faggrupper imellem, så vi kan give patienterne den bedst mulige behandling". Sygeplejerske med specialfunktion Lene Nissen Møller Schmidt.

På Lungemedicinsk Sengeafsnit i Holstebro er Lene Nissen Møller Schmidt ansat som sygeplejerske med specialfunktion, hvor hun udover basissygeplejen varetager en række administrative opgaver, heriblandt tilrettelæggelse af introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker.

"Vi tilrettelægger introduktionsforløbet, så man både får mulighed for at arbejde selvstændigt, men også hele tiden har en erfaren kollega tæt på, så man undgår at komme til at stå alene med nye opgaver", siger Lene.

Godt samarbejde og faglig sparring

Et godt samarbejde blandt sygeplejerskerne er generelt gældende på Lungemedicinsk Sengeafsnit, og til hverdag arbejder de i teams bestående af tre-fire personer, så den enkelte altid har mulighed for faglig sparring. En gang om ugen deltager alle i en etisk refleksion, hvor de mere komplekse situationer eller situationer, der har givet stof til eftertanke, kan blive vendt.

"Hvis man som sygeplejerske har stået i en situation, der har været særlig svær eller har givet anledning til tvivl, er der hver torsdag mulighed for at få en dybere refleksion med ens kolleger."

Selv om afdelingen ikke går fri for perioder med spidsbelastning og travlhed, er sammenholdet i hverdagen stærkt.

"Vi gør meget ud af at hjælpe hinanden igennem dagen, og vi sørger for at fordele ressourcerne, så man ikke går uforløst hjem fra arbejde," siger Lene.

Forberedelserne til Gødstrup er i gang

Snart skal Lene og resten af afdelingen flytte til Regionshospitalet Gødstrup, hvor de får mulighed for at gentænke hele afdelingen og dagligdagen. Lige fra, hvordan patienterne modtages, til hvordan de små opgaver i dagligdagen løses. Forberedelserne til at rykke ind i de nye rammer er allerede i gang, så Lene og kollegerne er klædt bedst muligt på til at skulle arbejde på det nye hospital.

"For et år siden var vi fire teams, det har vi nu lavet om til tre teams, fordi vi på Gødstrup fysisk skal dække tre gange, så vi har allerede indrettet os personalemæssigt til de nye forhold," siger Lene, der sammen med resten af afdelingen er fuld af forventninger til den nye hverdag.

Regionshospitalet i Gødstrup - vil du være med?