Danmarks første hold af akutmedicinere er tætte kolleger, og de gør sig klar til at tage imod de akutte patienter på Akuthospitalet Gødstrup.

Akutmedicinere på arbejde

På billedet (fra venstre) Larshan Perinpam, Sarah Elizabeth Plews, Anders Jørgensen, Anh Nhi Huynh og Anders Møllekær Brøns.

I Hospitalsenheden Vest har man i mange år arbejdet for at realisere visionen om, at der skal være én vej ind på hospitalet for alle patienter - gennem Akutafdelingen.

Fem reservelæger og ildsjæle arbejder målrettet på at realisere visionen. De er tætte kolleger, og interessen for akutmedicin har bragt dem sammen i en tempofyldt hverdag på Akutafdelingen i Herning. 

Afgørende skridt mod fremtidens akutkoncept

Sammen med ledelsen i Hospitalsenheden Vest har de taget et afgørende skridt for at realisere fremtidens akutkoncept, og snart afslutter de deres uddannelse som speciallæger i akutmedicin som nogle af de første i Danmark.

Første i Danmark med hele uddannelsen i akutmedicin

For nylig blev akutmedicin anerkendt som et lægefagligt speciale i Danmark, men allerede for flere år siden blev denne uddannelsesmodel anerkendt ved Hospitalsenheden Vest. Uddannelsen har været mulig at gennemføre via et tæt samarbejde med Linköping Universitetshospital i Sverige.

"Opbakningen til akutkonceptet helt fra den øverste ledelse på hospitalet har gjort det meget attraktivt at være en del af afdelingen," siger Anders Møllekær Brøns, og hans kollega Anh Nhi Huynh uddyber:

"Akutafdelingen er et sted, der stadig er i udvikling. Lige nu er vi med til at forme Akutafdelingens organisation frem mod flytningen til det nye hospital i Gødstrup, og dermed er vi med til at bane vejen for fremtidens akutmedicin."

Stor fordel at alle specialer samles under samme tag

Snart flytter Akutafdelingen til Regionshospitalet Gødstrup og får udvidet til 25 sengepladser, som på de travleste dage skal kunne håndtere 150 patienter. Desuden bliver alle specialer samles under samme tag, og det er en kæmpe fordel.

"I Gødstrup bliver det mere tydeligt, at alle kommer én vej ind på sygehuset. Med alle specialer samlet under samme tag kan vi forenkle patienternes forløb, og samtidig bliver den faglige dialog på tværs af specialer bare nemmere, når vi har vores kollegaer på samme matrikel," siger Anders Jørgensen.

Larshan Perinpam supplerer: "Hvis vi sammenligner akutafdelinger på tværs af landet, har vi hos os flest specialer samlet og dermed også den bredeste palette af patienter. Det kræver diagnosticering på højt fagligt niveau, og det er det, der gør vores hverdag spændende."

Regionshospitalet i Gødstrup - vil du være med?